นักวิชาการพุทธศาสตร์ มาเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
ได้ต้อนรับท่านอาจารย์ Dr.Clinton Godart, Tohoku U.,
Graduate School of International Cultural Studies, Japan ,
ผศ.ดร.สานุ มหันธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) และ ดร.สริตา มหันธนาดุลย์
ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย (เป็นครั้งแรก)